Sunday, December 6, 2009

Kenapa Perlu Berkahwin?


PERKAHWINAN adalah kaedah terbaik bagi menolong menguatkan agama dan menghindari bisikan syaitan.Sesunguhnyaperkahwinan adalah salah satu perkara perkara ynag sangat dibenci oleh syaitan apabila dilakukan oleh mukmin.


SABDA RASULLAH S.A.W

"Apabila salah seorang daripada kamu melihat seorang wanita,lalu dia tertarik kepada wanita itu,maka dia harus kembali kepada isterinya,kerana hal ini akan dapt menepis apa yang ada dalam jiwanya"


RASULLAH S.A.W sangat menggalakkn umatnya berkahwin.Baginda bersabda,

"Demi Allah,sesunggunhnya aku adalh orang yang paling takut antara kamu kepada Allah S.W.T,Orang yang paling taqwa darpda kalian kepada ALlah.Tetapi aku berpuasa dan berbuka,Aku solat di mlam hari dan aku juga berkahwin dengan wanita.Maka sesiapa yang benci kepada sunhku,maka dia bukan tergolong darpda umatku."


Rasulluh juga berkhwin dan mempunyai zuriat.Oleh itu,umtnya yang berkahwin sebernya menyempurnakan sunnnah yang dilksakn oleh baginda.Rasullah menyeru kepda para pemuda muslim yang mampu supaya segera berkahwin.Ini kerana sekiranya urusan perkahwinan itu ditangguh-tangguhkan,perkra yang tidak baik akn berlaku.

RASULLAH S.A.W BERSABDA,

"Wahai para pemuda,sesiapa yang sudah bersedia berkahwin,hendaklah dia segera berkahwin.Sesungguhnya perkhwinan itu boleh menghalang pandangan(kepada ynag dilarangoleh agama)dan memlihra kehormatan.Dan barangsiapayang tidak sanggup,hendaklah dia berpuasa.Sesungguhnya puasa itu adalah perisai bginya"


"Apabila seseorang manusia meninggal dunia,semua amalanya terputus.Kecuali 3 perkara :

-SEdekah jariah

-Ilmu yang bermanfaat

-Anak soleh yang mendoakn
(orang tuanya)"


Bagi mendapatkan ank yang soleh,mak setiap oarng perlu melalui proses perkhwinan yang sah di sisi syarak.No comments: