Sunday, November 22, 2009

10 Tanda Hati Mati

1. Kita mengaku kenal Allah swt, tetapi kita tidak menunaikan hak-Nya.

2. Kita mengaku cinta kepada Rasullulah saw, tetapi kita mengabaikan sunnah baginda.

3. Kita membaca Al-Quran, tetapi kita tidak beramal dengan hukum di dalamnya.

4. Kita memakan nikmat Allah, tetapi kita tidak mensyukuri pemberian-Nya.

5. Kita mengaku syaitan musuh, tapi kita mengikutinya.

6. Kita mengaku adanya nikmat syurga, tetapi kita tidak beramal untuk mendapatkannya.

7. Kita mengaku adanya seksa neraka, tapi kita tidak berusaha menjauhinya.

8. Kita mengaku kematian pasti datang bagi setiap jiwa, tetapi kita tidak bersedia untuknya.

9. Kita sibuk membuka keaiban orang lain, tetapi kita lupa keaiban kita sendiri.

10. Kita menghantar dan menguburkan jenazah dan mayat, tapi kita tidak mengambil iktibar daripadanya.

No comments: