Sunday, September 13, 2009

Al-Quran Pembela Di Hari Akhirat

Abu Ummah r.a berkata:"Rasullah S.A.W telah menganjurkan kami semua mempelajari al-quran,setelah itu Rasullah S.A.W memberitahu tentang kelebihan al-quran''

Telah bersabda Rasullah S.A.W:Belajarlah kamu akan al-quran,di akhirat nanti dia akan datang kepada ahli-ahlinyayang mana di kala itu orang sangat memerlukannya."

Ia akan datang dalam bentuk seindah-indahnya dan ia bertanya,"Kenalkah kamu kepadaku"?Maka orang yang yang pernah membaca akn menjawab:"Siapakah kamu"?

Maka berkata al-quran:Akulah yang kamu cintai dan kamu sanjung dan juga telah bangun malam untukku dan kamu juga pernah membacaku di waktu siang hari."

Kemudian berkata orang yang prnah membaca al-quran itu:"Adakah kamu Al-quran?"Lalu al-quran mengakui dan menuntun orang yang pernah membacamenghadap Allah S.W.T.Lalu orang itu diberi kerajaan di tangan kanan dan kekal ditangan kirinya,kemudian meletakkan makhota dia atas kepalanya.

Pada kedua ayah dan ibunya pula yang muslim diberi perhiasan yang tidak dapat ditukar dengan dunia walau berlipat ganda sehingga kedua duanya bertanya:"Dari manakah kami memperolehi ini semua,pada hal amal kami tidak sampai ini"?

Lalu di jawab:"Kamu di beri ini semua kerana anak kamu telah mempelajari Al-quran."

No comments: